Archives par étiquette : génocide

Rwanda. Amahano  ya  genocide yabaye  mu  Rwanda yagombye  kwibuka n’inyabutatu : abatutsi, abahutu n’abatwa.

kwibukaNibyo  koko  rero  banyarwanda  banyarwandakazi, Génocide  yabaye  mu  Rwanda  yagombye  kuba  imberabutatu  abatwa, abahutu  n’abatutsi  bitewe  n’uko duhereye  ku  mahano  yagwiriye  iki  gihugu  cyacu  nta  munyarwanda  numwe  wasigaye  atagezweho  n’ayo  mahano  tukaba  dusanga  nta  bumwe  n’ubwiyunge  bishoboka mu  gihugu  cyacu  igihe  cyose  abanyarwanda  abahutu, abatutsi  n’abatwa  bataricarana  mu  biganiro  ngo  basubire  mu  byerekeye ayo  mahano  kuko ntawe  atagezeho.

Banyarwanda  banyarwandakazi  rero  bigaragarako  uburyo  Leta  ya  FPR-KAGAME  ikoresha  mu  kwibuka  génocide  yakorewe  abatutsi  gusa  ari  ugukomeza  guhahamura  abanyarwanda  b’ubwoko  bw’abahutu  by’umwihariko  n’abandi  batavugarumwe  nayo  bityo  ikabitwara  nk’iturufu  igamije  gutsimbarara  ku  butegetsi. Ibyo  byose  akaba  ari  uburyo  bwo  gukomeza  gushimangira  ivangura  mu  bana  b’abanyarwanda  tutahwemye  kwamagana.

Banyarwanda  banyarwandakazi, bitewe  nuko  abanyarwanda  bamwe  bibuka  ababo  abandi  ntitwibuke  abacu; dusanga  hagombye  kujyaho  ibiganiro  byahuza  n’abakozwe mu nda  n’ayo  mahano  bose  nta vangura  ry’ubwoko  ubu  nubu  noneho  hakumvikanwaho  umunsi  umwe  ngarukamwaka  buri  munyarwanda  wese  yakwiyumvamo  mu  rwego  rwo kwibuka abe, akaba  ariyo  nzira  ifunguye  buri  munyarwanda  wese  yakwihesherezamo  agaciro  bityo  mukareba  ko  ubumwe  n’ubwiyunge  bw’abanyarwanda  tutabishyikaho  mu kanya  gato! Naho ibindi  ni  ukubakira  ku  musenyi! Bayobozi  b’u  Rwanda  rero  murabe  mwumva  kuko  aho  niho ruzingiye, aho guhora mwitwaje  ngo génocide  yakorewe  abatutsi  gusa  mwirengagije  ibindi  bice  by’abanyarwanda  kugirango  mukomeze  mwikubire  ibyiza  by’igihugu  mwenyine  nkaho  ari umurage  mwagihaweho ! Muragire  mwibwirize hakiri  kare  mutazacyambariramo  ubucocero!  Mugire  amahoro.

Byanditswe  ku wa 05/04/2016, na:

A.BEN  NTUYENABO, KIGALI-RWANDA.